Produkter

Vi säljer kvalitetsvärmepumpar

vI HAR SVAREN

Fråga oss

1 gång om året skulle vi säga. Vi utgår alltid från tillverkarens rekommendationer.

Det låter vi till dig att avgöra som kund. En underlättande faktor för val av pump är pumpens funktioner, trådlös anslutning och garanti från tillverkaren.

Garantin lämnas av tillverkaren och är på 5 alternativt 6 år beroende på pump.

Det beror på installation och olika saker som höjd av inne och ute-del, material, placering och andra saker. Vi räknar med 7-8 arbetstimmar för att utföra en sådan installation. För större maskiner krävs det längre tid.

Vi är återförsäljare till Bosch, Toshiba och Mitsubishi. Vi har valt att endast arbeta med kvalitetsmärken för att kunna erbjuda hållbara produkter med få driftstörningar, långa garantier och framförallt ha nöjda kunder. Vi vet att värme är en kritiskt för villa ägare.

Vi samarbetar med Bosch, Toshiba och Mitsubishi. Vi presenterar kunden med olika alternativ och låter kunden välja den värmepump som passar ens behov.

Vi hjälper alltid till och ger råd för våra kunder med val av värmepump. Vi dimensionerar värmepump utifrån kundens behov, fastighetens storlek, byggår och andra parametrar som kan spela roll för pumpens storlek.

Vi hjälper alltid till att ansöka om rotavdrag vid installation eller reparation av värmesystem så länge kunder har rätt till detta. Skatteverket erbjuder reduktion på 30% av arbetskostnaden vid VVS arbete. För att utnyttja detta behöver vi ditt personnummer, adress och fastighetsbeteckning för den fastighet där arbetet kommer utföras.

Dags att sänka din uppvärmningskostnad?